• Spaghetti mit Tomatensoße

  • Spaghetti Bolognese

  • Hamburger mit Pommes

  • Hühnerbrust mit Pommes

  • Portion Gyros mit Pommes